top of page

Etiopski Kościół Prawosławny Tewahdo, pierwszy w Polsce i Europie Wschodniej, z woli Bożej odprawił w marcu 2023 r. w Warszawie Mszę św. w obecności arcybiskupa Niemiec i okolicznej diecezji Abune Dionysios.

EOTC_LOGO__1_-removebg-preview.png

O naszym Kościele

Etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo zajmuje czcigodną pozycję jednego z najwcześniejszych kościołów chrześcijańskich, a jego korzenie sięgają niespełna roku od wniebowstąpienia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak udokumentowano w Dziejach Apostolskich 8:26-38. Kościół stał się oficjalną religią państwową w IV wieku, a synod zwołano w 328 roku.


Dzięki wierze głęboko zakorzenionej w dziedzictwie apostolskim, poświadczonym zarówno w Nowym, jak i Starym Testamencie, etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo jednoczy się z rodziną Kościołów prawosławnych, dzieląc z nimi wspólną wiarę.

W Polsce Etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo rozpoczął swoje formalne i oficjalne wysiłki duchowe cztery lata temu, dokładnie w 2020 roku. Katalizatorem tego powstania był rosnący napływ młodych etiopskich wierzących przybywających do Polski w celach edukacyjnych i zawodowych. Początkowe spotkania kościelne odbywały się nieformalnie przez dwa lata ze względu na wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego miejsca spotkań. Jednakże od końca 2022 roku, za łaskawym pozwoleniem i wsparciem Jego Błogosławionego Sawy, Arcybiskupa Warszawskiego i Metropolity Wszechpolskiego, udało nam się znaleźć dom w Parafii Prawosławnej św. Sofii – Mądrości Bożej, mieszczącej się przy ul. Puławska 568 w Warszawie.
 

W marcu 2023 r. Etiopski Kościół Prawosławny Tewahedo w Polsce formalnie rozpoczął swoje nabożeństwa w obecności, błogosławieństwie i pozwoleniu Jego Świątobliwości Arcybiskupa Dionasiosa, Arcybiskupa Etiopskiego Kościoła Prawosławnego Wschodniego Gojjam i Niemiec oraz okolicznych regionów. Od tego czasu kościół, nazwany imieniem Archanioła Świętego Gabriela, aktywnie odprawia comiesięczne Msze Święte, dodatkowe comiesięczne nabożeństwa kielichowe, śpiewanie hymnów, nabożeństwa i programy edukacyjne. Kościół aktywnie obchodzi święta świętych, organizuje pielgrzymki i pomimo przewagi studenckiej może poszczycić się setkami członków. Obecnie kościół jest w trakcie formalnej rejestracji w Polsce, starając się o certyfikację i uznanie ze strony polskiego rządu. Równolegle trwają starania o nabycie stałego majątku kościelnego w Warszawie, co stanowi znaczący krok w kierunku trwałej obecności etiopskiego Kościoła prawosławnego Tewahedo w Polsce.

bottom of page