top of page
photo1696323193 (5).jpeg

Strona z dokumentami pomocniczymi
Rejestracja i uznanie prawne naszego Kościoła

Drodzy, drodzy goście,


Serdecznie witamy wszystkich, którzy trafili na naszą stronę internetową. W gobelinie naszego istnienia jako etiopskiego Kościoła prawosławnego Tewahedo w Polsce istnieje kluczowy rozdział oczekujący na wypełnienie – osiągnięcie prawnej rejestracji i uznania.

Nasz Kościół od lat stoi niezachwianie na polskiej ziemi, choć formalne uznanie umyka nam. Aby móc samodzielnie służyć i kontynuować naszą misję promowania bogatej historii i kultury naszego kraju, konieczna jest rejestracja prawna w Polsce.

Aby osiągnąć ten kamień milowy, pokornie prosimy o podpisy stu (100) osób, każda powyżej 18. roku życia, posiadających obywatelstwo polskie lub Kartę Stałego Pobytu. Choć nasza społeczność w Polsce jest ogromna i składa się głównie ze studentów, wielu z nich nie posiada niezbędnego obywatelstwa lub stałego dowodu tożsamości.

Chociaż poczyniliśmy postępy w gromadzeniu prawie połowy wymaganych podpisów, proces ten nie został jeszcze ukończony. Dlatego zwracamy się do Was, naszej społeczności i nie tylko, prosząc o Wasze cenne wsparcie. Bez względu na Twoją wiarę lub jej brak, jesteś zaproszony do włączenia się w to ważne duchowe i historyczne przedsięwzięcie.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania dokumentu, szczegóły dotyczące przesyłania lub wszelkie powiązane pytania, skontaktuj się z:

  • Hadas Trojanowska (+48665347215) --- ul.inflancka 19/346, 00-189, warszawa

  • Agnieszka Garnyś (+48609946996) --- ul.Wojska Polskiego 25/26, 70-470, Szczecin

(Uwaga: wszystkie płatności zostaną pokryte przez kościół. Prosimy jedynie o Twój podpis i wsparcie)

Niech Bóg obficie wam błogosławi za szczerą współpracę w tworzeniu historii i realizacji tego świętego kamienia milowego!

Supporting Documents Page
Registration and Legal Recognition of Our Church

Dear cherished visitors,


   We extend a warm welcome to all who have found their way to our website. In the tapestry of our existence as the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in Poland, there is a crucial chapter awaiting fulfillment – the attainment of legal registration and recognition.

    For years, our church has stood steadfast on Polish land, yet the formal acknowledgment eludes us. To serve independently and to continue our mission of promoting our country's rich history and culture, legal registration in Poland is imperative.

To achieve this milestone, we humbly seek the signatures of a hundred (100) individuals, each over 18 years of age, possessing Polish citizenship or a Permanent Residence Card. Although our community in Poland is vast, comprising mainly students, many lack the necessary citizenship or permanent identification card.

   While we have made strides in gathering nearly half of the required signatures, the journey is far from complete. Thus, we turn to you, our community, and beyond, seeking your valuable support. Regardless of your faith or absence thereof, you are invited to contribute to this significant spiritual and historical endeavor. 

For guidance on completing the document, submission details, or any related queries, please reach out to:

  • Hadas Trojanowska (+48665347215) --- ul.inflancka 19/346, 00-189, Warsaw

  • Agnieszka Garnyś (+48609946996) --- ul.Wojska Polskiego 25/26, 70-470, Szczecin

(N.B. All payments will be covered by the church. We sincerely require your signature and support only)​

May God bless you abundantly for your wholehearted cooperation in making history and realizing this sacred milestone!

የድጋፍ ሰነዶች ገጽ የቤተክርስቲያን ሕጋዊ እውቅና ምዝገባ

 

የተከበራችሁ ምዕመናን

 

እንኳን ወደ ድረገጻችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ገጽ  የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በፖላንድ ሃገር ከተመሰረተች ረጅም ጊዜያት ቢቆጠሩም ሕጋዊ ምዝገባና እውቅና ስላላገኘች ይህንኑ እውቅና ለማግኘት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መረጃ ያገኛሉ።


ቤተ ክርስቲያኗ ራሷን ችላ አገልግሎት ለመስጠትና ከስርዓተ አምልኮዋ በተጨማሪ በሌሎች ሃገራት እንደምታደርገው ሃገራችንን፣ ታሪካችንንና ባህላችንን ለማስተዋወቅ በዚሁ ሃገር ልትመዘገብና ሕጋዊ እውቅና ሊኖራት ግድ ነው። 

ይህንኑ ምዝገባና ሕጋዊ እውቅና ለማግኘት በዋናነት የሚያስፈልገው ቢያንስ አንድ መቶ (100) የፖሊሽ ዜግነት ያላቸው ወይንም የቋሚ መኖሪያ  (Permanent Residence Card) ያላቸው እና እድሜያቸው ከ18 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ፊርማ ነው። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኗ በፖላንድ ሃገር በመቶች የሚቆጠሩ ምዕመናን ቢኖሯትም አብዛኛዎቹ ተማሪዎች በመሆናቸው የፖላንድ ዜግነት ወይም የቋሚ ኗሪነት መታወቂያ ካርድ የላቸውም። 

እስካሁን ድረስ ወደ ግማሽ የሚጠጋ ፊርማ ማግኘት የቻልን ቢሆንም ከዚህ በላይ ፊርማ ማግኘት ስላልቻልን የእናንተን ድጋፍ ልንጠይቅ ተገደናል። ፊርማውን ለመፈረም የግድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ መሆን አይጠበቅብዎትም። አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ ይሄ ታላቅ፣ መንፈሳዊና ታሪካዊ አላማ እውን እንዲሆን የበኩልዎን ድርሻ በመወጣት ታላቅ አሻራዎን ያሳርፉ።

 

ስለ ሰነዱ አሞላል፣ አላላክ ወይንም ሌሎች ይሄን የተመለከቱ ጉዳዮች የሚከተሉትን ሰዎች ቢያናግሩ ፈጣን ምላሽ ይሰጡዎታል።

  • ወ/ሮ ሃዳስ  [Hadas Trojanowska] (+48665347215) ---ul.inflancka 19/346,  00-189, Warsaw

 

  • ወ/ሮ አግኒሽካ  [Agnieszka Garnyś] (+48609946996)  --- ul.Wojska Polskiego 25/26, 70-470 Szczecin

(ከርሶ ሚጠበቅ ምንም አይነት ክፍያ የለም:: አስፈላጊ ወጪዎች በሙሉ በቤተክርስትያኑ ይሸፈናሉ::የእርሶን የፊርማ ትብብር ብቻ በእግዚአብሄር ስም እንጠይቃለን)

ስለሚያደርጉልን ትብብር ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን!

ከሰላምታ ጋር!
የዋርሶ መንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል  ቤተ ክርስቲያን

bottom of page