top of page
photo1696323188 (2).jpeg

"የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍፁም የሆነዉን ነገር
ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታዉቁ ዘንድ በልባቹህ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን
ዓለም አትምሰሉ።"
ሮሜ 12፥2

ቀጣይ መርሃ ግብሮች

25/ Feb

ቅዳሴ

5 AM

Puławska 568,

02-884 Warszawa

Next Event

Next Event

ዓላማ

የኢ/ኦ/ተ/ቤተ ክርስቲያንን ዶግማ፣ ቀኖና፣ትውፊትና ሥርዓቷን የሚጠብቁና የሚያስጠብቁ፣ ቤተክርስቲያን በሚያስፈልጋት ሁሉ ድጋፍ የሚሰጡ፣ ከምሥጢራተ ቤተክርስቲያን የሚሳተፉ፣ በሥነ-ምግባር የታነጹ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው፣ ለሀገርና ለወገን የሚጠቅሙ ዜጎችን ማፍራትና የቤተክርስቲያኒቱን ሐዋርያዊ ተልዕኮ ማስፋፋት ነው። 

gubae 4.jpg

እኔ እንደወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትዕዛዜ ይህች ናት። 
ዮሐ 15፥12

bottom of page